НАЧАЛО

НАЧАЛО

"Байкал ЕМ-1"- многоцелеви микробиологичен препарат, разработен от водещи Руски микробиолози, като продукт представляващ комплекс от живи полезни микроорганизми, който се използва за възстановяване на почвата, подсилване на имунитета (а следователно, и жизнената сила) на растения, птици, животни и вървейки по хранителната верига – човека. "Байкал ЕМ-1" е екологичен комплекс от специално подбрани микроорганизми, подходящ за - ЕКО-ФЕРМИ, ГРАДИНАРСТВО, ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО, КОМПОСТИРАНЕ , ЖИВОТНОВЪДСТВО, ПЧЕЛАРСТВО и др. В състава на микробиологичния препарат "Байкал ЕМ1" влизат:

Фотосинтезиращи бактерии - способстват на развитието и растежа на растенията.

Млечнокиселинни бактерии - подтискат разпространението на вредния микроорганизъм Fusarium, който причинява болести по растенията

Дрожди - Синтезират антибиотици и полезни за растенията вещества като aминокиселини и захар

Актиномицети - произвеждат естествени антибиотични вещества от аминокиселини.

Ферментиращи гъби - подтискат миризмите и предотвратяват замърсяване на почвата с вредни насекоми и техните ларви.

Микробиологичния препарат „БАЙКАЛ ЕМ 1” е абсолютно безвреден, не съдържа генно модифицирани микроорганизми , няма никакви мутационни последствия и отговаря на строгите екологични изисквания за опазване на околната среда – Сертификат от „Министерство на земеделието и храните” Рег. № 0025/14.01.2014 г.

 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ РАЗТВОРИ

 

Обработка на почва

С работен разтвор се полива

1 кв.м.

Пролетта - 7 дни преди засяване на растенията, есента - след прибиране на реколтата. След обработка да се третира почвата на дълбочина 5-10 см

 

Обработка на оранжерия

 

Работен разтвор

1 л. =  1 кв.м.

Обработете почвата, стените и покритието на оранжерията.

 

Обработка на семена и посадъчен материал

Накисване в работен разтвор

30-60 минути

 
 

Пръскане на разсад и стайни растения

Пръска се (полива се) въднъж на 1-2 седмици

1 капачка от бутилката = 5 мл.

1 чаена лъжичка = 5 мл.

 

 

Обработка на растения

С работен разтвор:

Поливане 1-2 пъти на месец

1кв.м. леха - 2-3 литра;

1 храст - 5-10 литра;

1 дърво - 10-20 литра

 

Приготвяне на компост от биомаса

Всеки 20 см слой от масата за компостиране се полива с 5л. работен разтвор на 1кв.м. Всеки слой се покрива с 2-3 см пръст. След приключване се покрива с полиетиленово фолио.

 
Подреди по