ПЧЕЛАРСТВО

ПЧЕЛАРСТВО

Байкал ЕМ-1 в пчеларството.

Изследвания и резултати.

 

Прилагането на ЕМ-технологиите осигурява за пчеларите нови възможности за подобряването на здравето на пчелите и за борбата срещу вредители. Прилагането на Байкал ЕМ-1 в пчеларството осигурява значително подобряване на общото състояние на пчелите, което съответно повишава качеството на продуктите, получени от пчеларството. Общоизвестно е, че пчелите са природен индикатор за чистотата на екологията – тъй като пчелните семейства веднага реагират на влошаването на околната среда. С оглед на днешното масово използване на химикали в селското стопанство, при общото отравяне с тях на цели региони, пчелните семейства отслабват, стават все по-уязвими спрямо вредителите и болестите. Затова всеки сериозен пчелар се старае да помогне на пчелите си, да подсили и заздрави семействата им. Разбира се, един човек не може да повлияе върху общото състояние на екологията като цяло, но може да засили имунитета на пчелите си и да подобри общото им състояние, това е напълно изпълнима задача.

За защитата на пчелите от паразити и болести ние препоръчваме да се правят профилактични обработки. Естествено, препаратите трябва да са биологични и натурални, за да се избегне пагубното въздействие на химикалите върху пчелите и пчеларските продукти. Едно от малкото ефективни средства от този род е Байкал ЕМ-1.

Вече са били извършени опитни изследвания, които са показали забележителни резултати от използването на препарата Байкал ЕМ-1 в пчеларството. Байкал ЕМ-1 се използва за справяне с такива проблеми като: американски и европейски гнилец, нозематоза, а също така за стимулация на пчелата-майка за увеличаване на яйцеснасянето и за повишаване на производителността на пчелите-работнички (увеличаване на медоноса).

Представяме на вашето внимание планът на проведените опитни изследвания за използването на Байкал ЕМ-1 в пчеларството:

Пръскането на пчелите през есента с разтвор на препарата Байкал ЕМ-1 (2мл/л вода, 20-25 мл/кошер).

Пролетното подхранване на пчелите със захарен сироп с добавянето на разтвора на препарат Байкал ЕМ-1 (20 мл от препарата на 10 л сироп). Захарен сироп се прави от 2 части захар плюс 1 част вода. А след такова Ем-подхранване трябва да се направи обработка с 12% концентрат на емулсия от препарата «Тактик» (против акари Вароа).

Получени резултати:

► В кошерите, където е била извършена есенна обработка с разтвор от препарата Байкал ЕМ-1, средния брой на подмор на пчелите е 1145 бр./кошер, в същото време в контролните кошери (без обработка с ЕМ – препарат), подморът е съставил 1720 бр./кошер, т. е. с 33,4% повече.

► Натрупването на акари Вароа в кошерите, където е била извършена есенна обработка с разтвор от препарат Байкал ЕМ-1 е било 5 – 7%, а в контролните кошерите, останали без обработка - 28 – 32%.

► След използването на разтвор от препарата Байкал ЕМ-1 се наблюдава по-ранен и по-интензивен летеж на пчелите, което положително се отразява върху интензивноста на медосбора и на количеството му.

► Наблюдава се увеличаване на пилото в кошерите, където е била извършена обработка с разтвор от препарат Байкал ЕМ-1, средно с 0,5 рамки/кошер.

► В тези кошери, където е била извършена обработка с ЕМ-препарат, рамките са били чисти (без диария при пчелите).

► Пролетното подхранване със захарен сироп с добавяне на разтвора от препарат Байкал ЕМ-1 при орма 10 мл на 1л сироп, стимулира пчелата-майка за снасяне на яйца (за сравнение с необработени семейства - количеството яйца средно нараства с 3 рамки на един кошер).

► Добавяне на разтвора от препарат Байкал ЕМ-1 във вода (200г/10л вода) за напояване на пчелите подобрява общото състояние на пчелите, повишава интензивността на медосбора.

► Общото състояние на семействата в кошерите, където е била извършена обработката, е очевидно по-добро, отколкото в контролните кошери. От всичко казано по-горе можем да на правим следния извод - получените от опитите резултати безспорно свидетелстват за положително влияние на препарата "Байкал ЕМ-1" върху пчелите и за възможностите на "Байкал ЕМ-1" за защитата на пчелите от вредители.

 

Нива на концентрация при използването на ЕМ-препарат «Байкал ЕМ-1» в пчеларството:

► Есенна обработка. Пръскането, при норма 2 мл от ЕМ-препарата в 1л вода, се прави 2 пъти преди зимуването на пчелите, при норма на разхода на разтвора 20-25 мл за eдин кошер. Да се пръска сутрин или вечер върху пчелите. Обработката трябва да се прави преди или след третирането им с препарата «Тактик» или заедно с него.

► Зимно подхранване на пчелите. 20 мл от ЕМ- препарата в 10 л захарен сироп изхранват пчелите в рамките на 7 дни. ЕМ-препаратът трябва да се добавя през ден.

► Добавяне на ЕМ-препарата във водата. За напояване на пчелите се добавят 200 мл от ЕМ-препарата в 10 л вода един път на три дни.

► Пролетна обработка. Пръскането се прави веднъж преди началото на летежа на пчелите. Нормите на разхода на ЕМ-препарата и технологията на прилагането му са същите, както и при есенната обработка.

► Пролетно подхранване. Прави се 3-4 дни за стимулиране на пчелата-майка за снасяне на яйца. ЕМ-препаратът при норма 10 мл на 1 л сироп трябва да се дава всеки ден.

► Обработка на пчелите против варатоза. Обработката се прави с ЕМ-препарат съвместно с парите на оксаловата киселина. За постигането на положителен ефект, при наличие на появяване на потомство в пчелните семейства, обработката с оксаловата киселина трябва да се прави по три пъти с интервал от 10-12 дни и след всяка обработка през 1,5-2 часа следва да се извърши третиране с препарат «Байкал ЕМ-1». В случая, когато пчелите нямат пило, обработката трябва да се прави един път. Пчелните семейства препоръчваме да се обработват сутрин (преди началото на летеж на пчелите) и вечер. След обработката им входните отвори следва да бъдат закрити за 10-15 минути.

 

В стъкления изпарител през фуния се изсипват 2,5 г от оксаловата киселина. Тази доза е необходима за едно пчелосемейство, което заема 10 стандартни рамки. След това върху изходната тръба се слага гумена тръбичка, свободния край на която е съединен с въздушен резервоар и се затваря с кранче. След това късия край на изпарителя се вкарва в долния входен отвор на кошера на 5-7 см. Изпарителят се подогрява първо на слаб, а после на по-силен огън. Когато киселината се разтопи и започне да ври, се пуска равномерен поток от въздух от въздушния резервоар с помощта на гумена круша. За тази цел може също да се използва микрокомпресор от аквариум. След 2-3 минути киселината изцяло ще се изпари, и процесът на обработка е завършен.

 

Начин за работа с препарат "Байкал ЕМ-1"

 

1-ви начин.

Всяка една рамка следва да се обработи с помощта на пръскачка, напълнена с разтвор от ЕМ- препарата, който се приготвя от 10 мл препарат в 1 л вода. Трябва да се обработят рамките и от двете страни, като се пръска върху пчелите, така, че те да се покрият равномерно, като с роса. Ефективността на такава обработка (оксалова киселина + "Байкал ЕМ-1") е 100%.

 

2-ри начин.

Този начин се различава от първия с това, че не е нужно да се вадят рамките от кошерите. Разтворът (който се подготовя по същия начин, както при 1-вия), се нанася не с пръскачка, а със спринцовка. За тази цел във всеки кошер се вкарват 20 мл от разтвора на ЕМ- препарата равномерно по цялото междурамково пространство. Обработката се извършва сутрин или вечер, когато пчелите се намират в кошера. Ефективността от такова третиране е 96%. Този начин на обработка се препоръчва при невисока степен на натрупване на акари. Най-добри резултати се постигат, когато се използват няколко от зоотехническите методи едновременно. Обаче, положителен ефект има дори, ако се прилага само един от начините за използване на ЕМ-технологиите.

 

Влияние на ЕМ-препарата върху качеството и количеството на меда

 

Пчеларството е много популярен занаят в Европа и в целия свят. Мнозина от известните и постигнали признание в своята професионална сфера хора са избрали пчеларството за хоби. Но те са ангажирани в живота си със съвсем различни неща: някои от тях произвеждат домакински завеси, други - развиват компютърни технологии, а трети се занимават с политика. Това увлечение на пръв поглед обединява съвсем различни хора, като например, Бил Гейтс, Чарлз Дарвин, Лев Толстой и много, много други.

 

Ако разгледаме развитието на пчеларството в историческа перспектива, то ще видим, че то е преминало през следните етапи:

► диво пчеларство;

► Добив на мед от хралупа;

► Добив на мед от кошер-лежак ;

► Добив на мед от рамка.

 

В средата на XIX век пчеларството се оформя като доходен и високостойностен занаят. Именно тогава, а по-точно през 1851 година, американецът Лангстрот регистрира уникалния си кошер. Уникалността му се заключава в това, че рамките в него са се вадили отгоре. Приблизително по същото време е била изобретена центрофуга за добив на мед от чеха Грушка.

 

Пчеларството отдавна се смята за интересно, полезно и доходно дело, а днес то има важно значение и за бюджета на много семейства, като способства повишаването на доходите и икономическата им стабилност. Медът, вкусен и здравословен продукт на пчеларството, е обичан от всички. Но какво количество най-често успяват да съберат от този мед нашите пчелари-любители? 15-20 кг от кошер – вече се смята за добър резултат. Какво ще кажете за увеличване на този резултат 5 пъти? Повечето от пчеларите ще отговорят, че такова увеличаване на добива на мед е невъзможно. И това е истина, ако действаме по познатия шаблон. Но при нетрадиционен подход към въпроса всичко може да се промени.

 

 

 

 

 

Пчеларството е интересно и полезно и доходно дело, а днес има важно значение

 

В Харковската държавна зооветеринарна академия (Украйна) през 2005 година са били направени опити за установяване на ефективността на препарата Байкал ЕМ-1 в пчеларството. На този етап, опитите, направени в Харковска и Луганска област (Украйна), са изследвали възможността за подобряване на интензивността на снасяне на яйца от пчелите-майки, общото състояние на колониите, а също така повишаване на качеството и количеството на меда и оптимизацията на процеса на кристализацията му. За целта по разработена от нас методика на пчелите в есенното им подхранване е добавян ЕМ-препарат - 20 мл в 10 литра сироп; в пролетното подхранване - 10 мл в1 литър сироп (нормата на разхода съставя 500мл сироп на нощ за всеки кошер). В контролните кошери, препаратът «Байкал ЕМ-1» не е добавян. Общо в експеримента са били задействани 20 многокорпусни кошера - 10 контролни и 10 експериментални. Предварителните резултати са показали следното. При пролетната ревизия е било установено, че в експерименталните пчелни семейства количеството на пилото се е увеличило средно с 25%. В контролните кошери, където пчелите са били подхранвани само със захарен сироп, развитието на насекомите е било по-слабо, някои семейства избщо са отказвали да поемат сироп, и той е вкисвал. Освен това, експериментът през пролетния период е показал, че пчелите по-рано излитат от кошера си през сутрешните часове, което също е допринесло за увеличаването на количеството на меда и прашеца.

 

 

През летният период препаратът е действал върху майката-пчела като стимулатор за снасяне на яйца към основното медодаване (от юни до 15 август) в експерименталните кошери количеството пчели е нараствало до 60 - 80 хиляди (в някои даже до 100 хил.). Това е водило до събиране на по-голямо количество мед, а също така до увеличаване на броя на пчелосемействата. В контролните кошери през същия период са се намирали 40 - 50 хиляди пчели (максимум до 60 хил.). Пчелите, които са получавали препарат «Байкал ЕМ-1», активно са се развивали, забелязано е повишаване на тяхната устойчивост към инфекциозни заболявания. Медът в рамките на експеримента е бил от акация, билки, комунига, бостанни култури. Видовете мед се отличават по своите органолептически показатели и характеристики. Като цяло, събраният мед от експерименталните кошери е 65 кг от едно пчелосемейство и 44,7 кг от контролните. Така, на добитият мед се е увеличил с 45%. Била е направена сравнителна характеристика между експерименталния и контролния мед по витаминен състав, влажност и основни ензими, които се явяват биологични катализатори. В меда има голямо количество различни ензими, произвеждани от слюнчените жлези на пчелите-работнички и преминаващи от там в нектар. Ензимите насочват и регулират обмяната на вещества в организма. Те играят важна роля и в процеса на трансформация на нектара в мед. Малкото съдържание или липсата на ензими служи като индикатор за фалшифициран, прегрят или неправилно съхраняван мед. Основните ензими, които се съдържат в меда, са глюкооксидаза, инвертаза и диастаза. Глюкооксидазата спомага разпада на глюкоза с образуване на водороден пероксид и глюконова киселина, като страничен продукт. Водородния пероксид, който е нестабилно съединение, бързо се разрушава, но през първите дни на преработката на нектара в мед надежно защищава продукта от повечето бактерии, плесени, дрожди и други микроби. От таблица №1 е видно, че ЕМ-препаратът е оказал положително действие върху увеличаването на съдържанието в меда на следните витамини: С, В1, В12, PP. Също така значително се увеличи количеството на глюкооксидаза и диастаза (ензимна активност), което е едно от основните показатели за качеството на меда.  

Таблица 1.

Сравнителни характеристики на меда по неговия състав  Витамини

Контрол (мкг/г)

Експеримент (мкг/г)

С

30-50

120-260

B1

2,1-9,1

3,0-10,2

B2

40-145

30,1-151

B6

227-430

450,2-455

PP

57-80

1,57-54,0

Диастаза

5,4-7,0

7,0-18,9

Влажност

18-20%

15,7-20%

Глюкооксидаза, мг (Н2О2)

0,033-0,0491 мг

0,061-0,162 мг

 

 

Препаратът «Байкал ЕМ-1» е оказал влияние и върху качеството на меда, който е оставян за хранене на пчелите в зимния период. Медът, който е бил събран късно през лятото и рано през есента, по правило, е с ниско качество, бързо образува захарни кристали, затова пчелите не могат да го употребяват и колонията загива. За да се предотврати това явление ние сме издърпали маломедени рамки, като сме направили смес от меда с водата (30%). В получения сироп сме добавили ЕМ-препарат - 25 мл от препарата в 10 л вода. С този сироп сме захранвали пчелите. Комплексът бактерии, които са се съдържат в препарата е предотвратил захаросването на меда, което положително се е отразило върху успешното зимуване на пчелите и е спомогнало по-нататъшно увеличаване на потомство през зимно-пролетния период.

 

Следва да отбележим също така, че медът, получен в кошерите, където е бил използован ЕМ-препарат, е въздействал унищожително върху патогенната микрофлора, съкращавайки броя на заболяванията при пчелите. В експерименталните кошери за сезон практически не са наблюдавани никакви заболявания на пчелите. Същевременно в контролните кошери е отбелязано натрупване на акари и гнилец. Така, обобщавайки резултатите от експеримента, може да се каже следното: Добавянето на препарата в есеннната и пролетната храна на пчелите позволява да се увеличи потомството приблизително с 25%. Наблюдава се устойчивост на пчелите към инфекциозни заболявания и по-ранен летеж на пчелите. Увеличава се количеството и се подобрява качеството на меда. Есенното подхранване на пчелите със сироп, приготовен от нискокачествен мед с добавен към него на препарат «Байкал ЕМ-1», предотвратява кристализацията на меда, което положително се отразява върху зимуването на пчелните колонии.

 

Кратка справка:

Диастаза- Ензимна активност - показателят, характеризиращ активността на ензима диастаза, който катализира разграждането на нишестето, и е равен на количеството милилитри в 1% - ния разтвор на нишесте, което се разгражда за 1 час от споменатия ензим, който се съдържи в 1 грам мед. Единица за измерване - Готе.

Влажността на меда – става дума за процентното съдържание на вода в меда, един от основните показатели за качеството на меда. В заключение, смело може да заявим, че освен многоцелевия микробиологичен препарат Байкал ЕМ-1 до днешна дата няма по-ефективен, екологически и икономически по-изгоден препарат, способен бързо да помогне на пчеларите при решаване на множество тактически и стратегически проблеми на пчеларството - както свързани с отслабването на здравословния статут на пчелите и медодаването на отделно взето пчелно семейство, така и с общи, свързани със стремително съкращаване на популациите на пчелите на нашата планета.

Подреди по