РИБОВЪДСТВОТО

ribaБАЙКАЛ  В РИБОВЪДСТВОТО

Често водата във водоемите има неприятни миризма и цвят, което показва наличието на голямо количество замърсяващи микроорганизми и водорасли в нея. Използването на препарат «Байкал ЕМ-1» в този случай, ще подобри качеството на водата, което би било в полза за развитието на обитателите на водоема.

При развъждането на риби следва да се прилага следния метод.

Ежемесечно да се добавя препарат «Байкал ЕМ-1» във водоема. Нормата съставя 1л от препарата на 10м3 вода. Следва редовно да се контролира миризмата на водата (индикатор за чистотата ѝ). Ако неприятната миризма не е изчезнала, то препаратът «Байкал ЕМ-1» трябва да се добавя на по-кратки интервали от време. В рибовъдството се препоръчва да се добавя ЕМ-препаратът заедно с храната. По-икономично е да обикновената храна да се остави да ферментира, смесена с препарата «Байкал ЕМ-1».

Рецепта за приготвяне на ферментирала храна:

1кг суха храна се смесва с 300 мл от ЕМ-разтвора (12мл от ЕМ-препарата, 8мл сироп и 280 мл топла нехлорирана вода). Сместа се оставя да престои за 5-10 дни при анаеробни условия (например в целофанов пакет), за да ферментира. Готовата храна се смесва с обикновен фураж в съотношение 1:5. Ферментиралата храна се усвоява по-добре от рибите, което допринася за по-бързото увеличаване на теглото им. В херметически затворена упаковка ферментиралата храна може да се запази до 1 месец, но е най-добре да се приготвя толкова, колкото трябва за момента.
ЕМ-технологията позволява да се подобри ефективността на рибарството.
Собствениците на аквариуми могат да добавят по 2-3 капки от препарата «Байкал ЕМ-1» на 10-15 л вода един път в седмицата. Рибките ще боледуват по-малко, освен това водата ще трябва да се сменя по-рядко.

Използването на ЕМ-технологиите в рибовъдството в Китай.

Експерименталното прилагане на ЕМ-технологията е извършено в стопанството за аквакултури „Учи“ (Управление на Рибното стопанство, гр. Манчжурия)
Характеристика на обекта:
Площ на язовирното стопанство – 5ха;
Средна дълбочина на язовира – 1м;
Основен вид риби за развъждане – толстолоб.
На 28 юни 2009г. в опитното и контролното язовири са внесено 50 000 млади толстолоби. На 30 юни 2009г. в опитния язовир са внесени 200 л от препарата «Байкал ЕМ-1». На 9 септември 2009г. е проведен контролен улов на излюпените толстолобчета от опитния и контролния язовири. Теглото на малките на толстолоб, отглеждани в опитния язовир, в което е използван универсалния препарат «Байкал ЕМ-1» са с тегло 8,2 гр., а малките от контролния язовир, пригоден за контрол на експеримента – 4,7 гр.
Резултатът от експеримента в фермата за развъждане на риба в китайски град Учи показва, че за 40 дни теглото на новоизлюпените толстолобчета в опитния язовир, в който е внасян препаратът «Байкал ЕМ-1», надвишава почти 2 пъти теглото на такива, които се отглеждат в контролния язовир.
Разултатът от ранното прилагане на препарата «Байкал ЕМ-1» в същото стопанство през 2008г. показва, че през 2009г. честотата на заболяване на рибите рязко намаляла. Освен това, през лятото на 2008г., поради аномално високите температури на въздуха, а следователно и на водата, се наблюдава силен растеж на синьо-зелените водорасли в язовира. Свърхразмерът на водораслите е способствал засиленото усвояване на кислород във водата, а бързото изхабяване на кислорода е довело до загиване на рибите.
През 2009г. проблеми с прекомерен растеж на водораслите и висок прием на кислород не са отчетени, въпреки високата температура на въздуха. Използването на ЕМ-технологии при изкуствено развъждане на шарани.

В Украйна

язовирното рибовъдство е развито както като държавно, така и като частно. В рибните стопанства ежегодно се отглежда все по-голямо количество риби и зарибителен материал. В последно време в язовирните стопанства се отглеждат не само познати на нас шарани и неговите хибриди, но също така и бял и пъстър толстолоб, амур, сребърна каракуда, щука, бяла риба и др. Перспективите относно язовирните стопанства са много обнадеждаващи. Опитът на напредналите рибовъдни стопанства показва, че язовирното рибовъдство е високопродуктивен и доходен отрасъл на животновъдството. Освен това, увеличаването на консумацията на риба значително ще подобри баланса на животински протеини в диетата на населението. Рибата е много по-полезна от месо като източник на протеин. Ще отбележим, че средностатистическия европеец изяжда 20-25 кг риба годишно, а наш съгражданин – 5-7,5 кг годишно.
През послените години, в резултат на редица фактори, производството на зарибителен материал (в частност – на шарани), а съответно и зареждането на пазара с различни видове риби е намаляло.
Очевидно е, че особено значение има интензивният начин за отглеждане на рибно стопанство, в това число и изкуствено получаване на личинки. Основните участници в изкуственото развъждане на рибни стопанства са растителноядните риби от семейство на шарани. Технологията за равъждане на такава риба е сложна и трудоемка. Тя включва няколко процеса: улавяне на зрели разплодници ; получаване на зрял хайвер и сперма; осеменяване на хайвера; подготвяне на хайвера за инкубация; инкубация на хайвера; съхраняване на предличинки, отглеждането им и по-нататък — малките на рибата; пускане на младите риби в естествени водоеми и т.н.
В литературата има сведения за използването на ЕМ-технологии в различни области като растениевъдство и животновъдство, в т.ч. и в развъждането на риби. Затова се взе решението да се изследват възможностите на препарата «Байкал ЕМ-1» при изкуствено получаване на зарибяващ материал (за малките рибки) шарани.
За узряването на половите продукти в изкуствени условия се използват хипофизни инжекции, които забързват съзряването на половите продукти при рибите. Затова шараните-производители се местят в специални басейни, където е осигурено спокойното им съществуване. Температурният режим е стабилен, с постепенно повишване до оптималната температура за хвърляне на хайвер (15-16°С). Също така е осигурен добър кислороден режим. Отношението към производителите е много внимателно, без да се допуска травматизиране на рибите. При необходимост за транспортиране, рибите се поставят в специализирани брезентови носилки, пълни с вода. Мъжките и женските риби се държат отделно. В басейните с производители, където се провеждат изследванията, се добавя препарат «Байкал ЕМ-1» по следната схема: 80 мг на 1м3 вода. За получаването на хормонални инжекции, ацетонированият хипофиз се съхранява в херметично затворен съд (в хладилник) при температура 0-5°С. Преди провеждане на инжентирането хипофизът се стрива в порцеланово хаванче до фин прах без едри частици. Прахът се претегля на аналитичен кантар отделно за женските и мъжките риби. Препаратът, предназначен за дадена група, се поставя в съд и се навлажнява с физиологичен разтвор (0.65% натриев хлорид) и допълнително се стрива. Към получената гъста течна маса се добавя физиологичен разтвор (в размер на 1см3 от суспензията за всеки производител). Суспензията се размесва с помощта на спинцовка. Инжектирането се провежда на третия ден след пренасянето на производителите в басейна. Преди инжектирането, суспензията още веднъж се размесва, след което се изтегля в спринцовката и се инжектира в страничните гръбначни мускули на предната третина на тялото на рибата. Иглата внимателно се изважда, а местата, където са направени пробожданията, се масажират, за да се избегне изтичане на използвания медикамент. Количеството на въведения препарат съответства на 3,5 мг на 1 кг от телесното тегло на женския шаран.
Мъжките се инжектират веднага след женските, съответно 1,5 мг на 1 кг от телесното тегло на рибата. След прилагането на хормоналните стимуланти, производителите се отделят в специални резервоари с температура на водата 19оС. Тази температура се поддържа до получаването на полов продукт. В резервоарите се добавя препарат «Байкал ЕМ-1» в съответствие 80 мл на 1 м3 вода.
Отбелязва се, че след провеждането на инжекциите, разплодници се намират във водата в спокойно състояние.
Спермата на мъжките се поставя във флакони на място, защитено от слънцето и с помощта на микроскоп се определя жизнеспособността ѝ.
Установено е, че сперматозоидите, получени от контролните групи (без добавянето на ЕМ-препарати), след добавяне на вода, запазват подвижност 75-80 сек.
Сперматозоидите на мъжките, намиращи се във водата с добавен ЕМ-препарат (експериментална група), са подвижни 85-90сек., с други думи – по-жизнеспособни.
Хайверът на женските се отделя в чисти емайлирани контейнери с обем 2-3л, при производството на хайвер се следи там да не попаднат вода, люспи, изпражнения и др.
Тъй като хайверът на шарана в много лепкав, за разделянето му се използва прясно пълномаслено мляко за 25-35 мин. в апарати на Вайс. Във всеки апарат е сложен 600-650г. хайвер, разлепящият разтвор се добавя с помощта на компресор. Температурата на водата е 22оС.
След разлепянето, хайверът се поставя в инкубационни апарати. Продължителността на инкубиране е 2 денонощия.
При оплождането се използват гъши пера, с които внимателно се смесва хайверът след добавявнето на млякото.
Средното количество на полови продукти в контролната и експерименталната група шарани почти не се различава.
Определянето на процента на оплодени хайверни зрънца се извършва под микроскоп 6 часа след оплождането. Анализът показва, че ако женските и мъжките риби са държани във вода с добавен ЕМ-препарат, то оплоденият хайвер е с 4,4% повече, отколкото в контролата (97,8% срещу 93,4%).
Средният размер на личинките след люпенето в контролния вариант е 5,1 мм, в случая с ЕМ-препарата – 6,4 мм, следователно е с 1,3 мм (22,5%) по-голям. Личинките се държат в апарат в продължение на 3 дни. След появяването на преден лоб на плавателния мехур, ларвите се преместват в специални поставки, пригодени за доотглеждане и хранене. В началото, храненето се провежда със стартова храна.
След разорбцията на жлъчната торбичка, ларвите се подхранват с яйца от рак-артемия. От 6-тия ден, те започват да се подхранват с друга храна – дафнии /водни бълхи/. В допълнение към пълноценните храни, на ларвите осигуряват следните условия за отглеждането им: водообмен, темературен и кислороден режим и др.
По този начин, прилагането на препарата «Байкал ЕМ-1» в различните етапи на инкубиране, позволява да се повиши процентът на оплодения хайвер от шаран с 4,4% и увеличаване на размера на получените личинки с 22,5%.
По-щателното изучаване на влиянието на ЕМ-препаратите изисква допълнителни изследвания, не само за новоизлюпените рибки, но и за стадия на угояване на риби.riba2

Прилагане на пробиотичен препарат «Байкал» при промишлено получаване на личинките на люспест шаран в водоема за мръстене

Изследванията за ефективността от използването се провеждат при условията на ОАО „Печенежско рибовъдно стопанство“. За провеждането на изследването са избрани 8 язовира за мръстене (№46-53) с еднакъв размер: 36м дължина и 27м широчина. Площта на всеки от тях – 972 м2. В контролния и експерименталния язовири са формирани 16 гнезда, във всяко от които са пуснати по 16 женски и 32 мъжки риби. Водата в експерименталния язовир за мръстене №46, една седмица до пускането на рибите-разплодници, е обработена с ЕМ-препарат в количество 0,01% от обема на язовир. Ефикасността е оценена спрямо резултатите от сравняването на размера на личинките в контролните и експерименталните язовири. Според данните от изследванията, проведени в катедрата по приложна биология и водни биоресурси на Държавна ЗооВет Академия на гр. Харков/Украйна, при изкуствено осеменяване на хайвера от шаран при лабораторни условия, малките от производителите, отглеждани в язовир с добавен ЕМ-препарат, превишават по размер контролния вариант с 22,5%, а заплождаемостта на хайвера е с 4,4% по-високо, отколкото в контрола.
По време на целия опит (от 26.05 до 06.06.08г.) се следи качеството на водата, разултатите са показани в таблица №1. Отбелязано е, че при внасянето на препарата във водоема, се намалява съдържанието на амоняк, нитрати, нитрити. Препаратът също оказва влияние на РН на водата.

Таблица №1. Изменение на показателите на водата.

ПОКАЗАТЕЛИ НА КАЧЕСТВОТО ВОДАТА 1 2 3 4
ОПИТ КОНТРОЛА ОПИТ КОНТРОЛА ОПИТ КОНТРОЛА ОПИТ КОНТРОЛА
РН 8,0 8,0 8,0 8,5 7,5 9,0 7,5 9,0
Кислород 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,0
Амоняк 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3
Нитрати 2,0 2,0 1,5 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0
Нитрати 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
Т°С 18 18 19,5 19,5 20 20 21 21

Улавянето на ларвите се осъществява с помощта на личинкоуловители, разположени на местата за оттичане на водата на всяко езеро. С потока на водата, личинките на люспестия шаран попадат в личинкоуловителя, след което се преброява общото им количество. Динамиката на нарастване броя на личинките на люспестия шаран във всеки язовир, е показана на фиг. 1.
Анализът на резултатите показва, че количеството на получените личинки от експерименталния язовир №46 превишава контрола със средно 13,9%. Освен това, личинките от експерименталния язовир са по-едри и подвижни, което показва по-бързо узряване на хайвера.
Във втория етап на работа, 50 хиляди личинки на люспест шаран от експериментално размножителен язовир №46 са пуснати в разсадни язовири №7 и №8.
Същото количество личинки са пуснати от контролния язовир №47 в разсадния водоем №9.
От 7 юли 2008г. са проведени контролно ловене и претегляне на рибите, разултатите от които са описани на фиг 2.
От 2 до 4 септември 2008г. се осъществява ловене от всички язовири, в резултат на което са получени:
Язовир №7 – 308 кг малките на риба, със средно тегло 15г.
Язовир №8 – 260 кг, със средно тегло 12,5г.
Язовир №9 – 210 кг, със средно тегло 7,5г.

От фиг. 2 е видно, че при първото ловене след завършване на захранването в дафниеви хранилки, теглото на малките на шарани от експерименталния язовир №7 (водата е обработена с ЕМ-препарат, захранване на малки рибки от дафниева хранилка №43), е средно с 12,5% повече, отколкото в експериментално езеро №8 (захранване от експериментална дафниева хранилка №43) и с 37,5% по-високо, отколкото в контролен язовир №9 (захранване на малките на риба от контролна дафниева хранилка №44). Получените данни показват позитивното влияние на ЕМ-препарата върху развитието на фито- и зоопланктона. След 8 улова, разликата между контролен язовир №9 и експериментален язовир №7 се увеличава до 48% в полза на последното.

grafic
Фиг. 1. Динамика в изменянето количеството на личинки на люспест шаран по време на експеримента

grafic2
Фиг. 2. Ръст на малките на люспест шаран.

Като заключение следва да се отбележи:

  • Пробиотичният препарат «Байкал ЕМ-1» подобрява качеството и люпенето на хайвера от люспест шаран с 13,9%.
  • Добавянето на препарат «Байкал ЕМ-1» във водата подобрява усвояването на храна, увеличава масата на личинки и ларви на люспести шарани с 13,8%.
  • «Байкал ЕМ-1» оказва позитивно влияние на развитието на зоопланктона, който, на свой ред, се явява основна храна за малките на шарани.
  • «Байкал ЕМ-1» понижава съдържанието на нитрати, нитрити, амоняк във водата и увеличава съдържанието на кислород, което оказва позитивно влияние върху здравето и развитието на личинките и малките на риби.

Използване на ЕМ-препарати в рибни язовири в Полша
riba3
В естествените водоеми прирастът на риба зависи основно от естествените източници на храна. Това се отнася до фито- и зоопланктона (водорасли и дребна фауна), с които се хранят дребните и риболовните риби. Естествените отпадъци на рибите попадат в същата среда и поради тази причина, водоемът трябва да има такава микробиологична асоциация, която способства минерализирането на отпадъците и ръста на планктона, а също да възпрепятства гниенето. При интензивно подхранване, наличието на гниене се определя по слоя тиня, останал след отводняването на водоеми.
Ако слоят е незначителен – значи отпадъците са се преобразували в планктон, който, на свой ред, се явява храна за рибите и увеличава техния прираст. В този случай се повишава ефективността на храната и намаляват негативните процеси (развиването на бактерии, патогенни гъбички)
ЕМ-препаратите, използвани в различните етапи на развъждане и отглеждане на риби са се доказали като полезни за постигането на тези цели.

Размножаване (развъждане от хайвер до малки риби)

Ежеседмично да се добавя 0,5 л ЕМ-пробиотик на 1000л вода с помощта на аератор, водоснабдителна система или рециркулационна помпа.

Подготовка на язовира към зарибяване

14 дни до зарибяването на язовира се добавят 2л ЕМ-пробиотик на 10м3 вода. Освен това, се внася 1л ЕМ-пробиотик на 10м3 вода един път на 2-3 седмици (в топло време при температура на водата над 20оС – един път в седмицата).

Отглеждане на риби

Един литър ЕМ-пробиотик на 10м3 вода. При хранене на рибите, в храната се добавя 2% от хранителна добавка Бокаши.

Развъдник за шарани

Подготовката и наторяването на язовира преди зарибяването му се осъществява както обикновено. След това се добавя 200кг зеолит на хектар и 20кг керамичен прах Super Cera C и 1т/ха Бокаши, след това се добавят 500л ЕМ-пробиотик на хектар.

Пълненето на язовири с вода е както обикновено

14 дни преди зарибяването на водоема се внасят 2л ЕМ-пробиотик на 10м3 вода. След това, 1л ЕМ-А на 10м3 вода един път на 2-3 седмици (в топло време при температура на водата над 20оС – един път в седмицата).

Естествени езера

Във водоемите с тенденция към еутрофикация, добавяме 1л ЕМ-пробитик на 10м3 вода 2-3 пъти в годината, желателно преди дъжд.
В случай на силна еутрофикация и образуване на слой тиня с плътност над 20см, най-добре да се обърнете към специалист.
Как да постигнем успех при отглеждане на речна пъстърва
riba4
До 1996г. Австрийският федерален горски резерв е бил държавна собственост и акционерно дружество, а по настоящем е най-големия земевладелец в Австрия. Към предприятието на федералния горски резерв спадат три национални парка, редица горски стопанства и площи за лов и риблов. В Шпитал ам Пирн, разположен в Горна Австрия, на 660м надморска височина, е развито отглеждането на пастърва в специални станции на федералния горския резерв.
Около 100км ручеи с великолепно качество на водата са идеалното място за отглеждането на прочутата пъстърва.
Предприятието съществува от много години, без да замърсява девствената околна среда. До 1999г. чистенето на контейнерите за отглеждането на пъстърва са били сериозен проблем. Този процес е бил не само трудоемък и скъпоструващ, но и ниският добив на млади риби допринасял към проблемите. Използването на ЕМ-препарати предоставя многообещаващи възможности за решаването на тези въпроси.3

Конвейерна технология за отглеждане на пъстърва

Конвейерното устройство се състои от 24 контейнера с обем около 1000 литра всеки. В края на март от клетките до устройството достигат около 328 000 малки речни пъстърви. Във всеки контейнер се пускат по 13 700 млади риби (по 1,4кг). В тях пъстървата остава около 9-10 седмици.
Започвайки от 2000г. за почистването на устройствата, в станцията се прилага ЕМ-препарат. Постоянното отливане и подаване на вода осигуряват водообмена в контейнерите в продължение на 2-3 часа. ЕМ-препаратът (по 0.5л на контейнер) се добавя един път седмично. Един път в месеца се изчиства мръсотията и утайката (калта) с помощта на маркуч. Преди използването на ЕМ-препарата, чистенето на системата се провежда веднъж на две седмици. При това, част от рибите се повреждат при пренасянето им в чист контейнер. Сега, по време на чистене на контейнера, рибата остава вътре в него. Времето, отделяно за почистване, с използването на ЕМ-препарат, е около 5-10 минути на контейнер. Преди за това бяха необходими 2 часа.

Отглеждането на риби в контейнери има следните преимущества:

Водата винаги е чиста;
Създадени благоприятни условия за растежа на младите риби;
Хайверът и малките рибки са защитени от изяждане;
В контейнера рибата изпитва минимален стрес;
Улеснено обслужване и незначително натоварване за обслужващия персонал.

Язовири за отглеждане на млади риби

От средата до края на юни месец, част от младите пъстърви се преместват в 4 специални язовира с обем 15-20м3 всеки. Температурата на водата в язовири през лятото може да качи до 30оС, през есента – да слезе до 8-10оС и зимата да достигне даже 2-3оС. Подаването на свежа вода за водообмен се прави със скорост 8-16 литра в секунда при температура на водата 10-19оС.
14 дни преди пускането на пъстървата във всяки язовир се добавят 10л ЕМ-препарат. След това, един път на 10-14 дни до август месец включително, се добавят още по 5л ЕМ-препарат. Допълнително, през 2002г. в два от язовирите се слага чувал от юта с овесена слама. Овесената слама е основа за развиването на микроорганизми, а танините ѝ потискат развитието на водорасли. Тези техники потискат създаването на утайка. Използването на ЕМ-керамики също подобряват ситуацията.
От юни до септември, основната част от младите пъстърви, достигнали 7-10 см, постепенно запълва 100-километровия ручей. Процесът на растеж продължава 2-3 години, а след това цикълът се повтаря.

Язовир за мръстене на риби (Fredi язовир)

Рибите за мръстене от ручеите и естествените потоци с дължина 15 км се преместват в голямия (15 ха) Fredi язовир, в който ги се оставят в естествени условия. През октомври водата от този язовир частично се източва, размножаващите се риби си хвърлят хайвера, а след това всичката риба попада в язовир със свежа вода. Оплодения хайвер се слага в инкубатор. Порасналите рибки се преместват в контейнер за отглеждане през месец март на следващата година.

Резултати от използването на ЕМ-препарати

До използването на ЕМ-технологията, средният резултат при отглеждането на риба в контейнери е бил около 70% (за последните 5 години). Използването на ЕМ-препарати съществено увеличава броя на младата пъстърва. Резултатите са следните:
2000г. – 86,6%
2001г. – 87,2%
2002г. – 87,9%
2003г. – 88,6%

В язовии за отглеждане на млада пъстърва също са получени добри резултати.

Например, в язовир №17 уловът за последните 10 години, средно, съставлява 727 – 969 кг.
1999г. – 854 кг (от младите екземпляри от 1998г.)
Използването на ЕМ-препарати през последните 4 години положително влияе на улова на риба:
2000г. – 969 кг. (от младите екземпляри от 1999г.)
2001г. – 1253 кг (от младите екземпляри от 2000г.)
2002г. – 1523 кг (от младите екземпляри от 2001г.)
2003г. – 1585 кг (от младите екземпляри от 2002г.)
Езеро №18. Резултатите от улова за последните 10 години, средно съставя 468 – 522 кг.
2000г. – 490 кг (от младите екземпляри от 1999г.)
2002г. – 968 кг (от младите екземпляри от 2001г.)

Ефективността от използването на ЕМ-препарати (от 2001г.)

1. Пестене на работно време – равнява се на 13 000 EURO годишно.
2. Намаляване на сложността на поддържката на езерата.
3. Инвестиране в оборудване за язовири и други задачи, свързани с отглеждането на риби (стават възможни през 2001г.).
Икономически изгодна продажба на риби:
Saiblingen и дъговата пъстърва са от най-високо качество.
По този начин, използването на ЕМ-препарати във водоемите, при отглеждането на речна пъстърва, не само от екологична, но и от икономическа гледна точка, се оценява с „Отличен“. Рибното стопанство напълно се освобождава от задължението да използва химически препарати. Тази технология е не само ценен принос към произвеждането на екологично чисти продукти, но и влияе положително на икономическата система на големия регион.
Способностите на ЕМ, от една страна да потиска патогенните бактерии и, от друга, да понижава повърхностното напрежение на водата, значително подобрява общото състояние на водата, което, на първо място, положително влияе на многобройните речни канали.
Поддържането на отрасли като рибовъдство, преди са били сложни и трудоемки, а сега, чрез използването на ефективни микроорганизми, се постига траен ефект на пречистване на водата и регенерация.

 
 
 
Подреди по